17.1.2015 19:24:59

Zayıflamada Yeni Trendler

Reklam

SONOSHAPE subkutan yağ dokusu ile selülit oluşumunun giderilmesini sağlayan, ağrı tedavisinde kullanılan ileri teknoloji ürünü ultrason etkili bir cihazdır.

 

1 - İstenmeyen Yağ Giderme

SONOSHAPE vasıtasıyla fazla yağın ultrason ses dalgaları etkisiyle giderilmesinin sağlanmaktadır.

SONOSHAPE kavitasyon etkisiyle yağ hücre duvarlarını parçalayarak likid hale dönüşen yağın lenf kanallarına akmasını sağlar. Neticeler göstermiştir ki SONOSHAPE diğer terapi metodlarından çok daha etkili , başarılı ve kalıcı sonuçlar vermektedir. Ortalama 6-10 arası seansta istenilen sonuçlar alınmaktadır. SONOSHAPE in iyi özelliklerinden biri de uygulanan bölgede bir daha selülit ve yağ dokusunun oluşmamasının sağlanmasıdır. Bu etki SONOSHAPE dışında bilinen hiç bir metodla elde edilememektedir.

2 - Selülit Tedavisi

Selülit terapisi sayesinde portakal kabuğu görüntüsü ,çatlaklar çıkıntılar ortadan kalkmaktadır.

3 - Ağrı Terapi

Ultrason terapisi mevcut uyarı ile fiziksel terapinin popüler tedavilerinden biridir. Ultrason terapisi kompleks etkilerinden dolayı mekanik termal terapi olarak sınıflandırılır.

Terapi parametrelerine bağlı olarak (terapi frekansı, eko tipi, terapi süresi ve modu) termal etki, ultrason terapisinden (termal büyüme ve bariyerlerden dokuya yansıma, örneğin kemikler ya da eklemler) ya da uygulanan dokudaki mikro masajdan kaynaklanır.

•Ultrason terapisinin etkileri; Metabolik fonksiyonların hızlandırılması (mikro sirkülasyon, difüzyon işlemleri)
•Bağlayıcı doku yapılarının gerilebilirliğinin arttırılması (kollajen lifler)
•Yaranın azalması, hafiflemesi
•İyileşme prosesinin hızlanması
Ultrason hava ile yansıtılır, bu nedenle transduserdan dokuya gelen ultrasonik dalgaların optimum iletimi için SONOSHAPE ultrason jeli kullanmalısınız.

TERAPİ BİLGİLERİ

SONOSHAPE® patentli bir uygulama yöntemidir. Özel yapısı elektrostatik çekim ve sürtünmeyi kullanarak uygulanan dokuda biyolojik olarak etkili salınımların oluşmasını sağlar. Diğer terapilerden farklı olarak, bu keyifli salınımlar tüm doku bileşenlerinde (cilt, bağlayıcı doku, subkütan yağ dokusu, kaslar, kan) derin bir etki gösterir.

•SONOSHAPE® ile sağlanan fiziksel etkiler klinik olarak kanıtlanmıştır; Yaranın azaltılmasında yüksek etki
•İltihapsız
•Ödemin tekrar absorbe edilmesinde etkili
•Yara iyileşmesini hızlandırma
•Anti-fibrotik
•Kırmızılığın azaltılması
•Detoksifikasyon
•Doku kalitesini arttırma

Uygulama boyunca, titanyum bileşen parmaklar arasında gevşek bir şekilde tutulur. Uygulanacak doku üzerinde cihaz ile daireler çizilir. SONOSHAPE® ile terapitik etki sağlanır. 

 

Nasıl Çalışır

SONOSHAPE ile istenmeyen yağ tabakaları yok edilerek, vücut çevre ölçüsü azaltılmaktadır. Ultrason etkisi ile istenmeyen patojenik yağ hücre zarlarının parçalanması ve içlerindeki yağın sıvılaşması sağlanır.  Akustik dalgalar doku boyunca yayılır, bir kısmı absorbe olur ve ısıya dönüşür. Yüksek akustik şiddetlerde kavitasyon denilen mikro-kabarcıklar oluşur. Mikro-kabarcıkların uygulanan alanda patlaması ile hücre zarları mekanik olarak parçalanır.

SONOSHAPE bilimsel olarak kanıtlanmış, ultrason ile vücuttaki yağlanma ve selüliti gideren en son teknolojik gelişmedir. Depolanmış yağ giderilmekte, kan dolaşımı hızlanmakta, selülit hücreleri bir daha geri gelmeyecek şekilde tedavi edilmektedir.

SONOSHAPE cihaz ve sistemi bilimsel olarak çalışılmış, kanıtlanmış patentli bir üründür. Son teknoloji ile teçhiz edilmiş SONOSHAPE ultrason kavitasyon dalgaları uygulayarak yağ hücrelerinin patlaması sağlanmaktadır. Hiçbir yan etkisi yoktur. Yerleşmiş bölgesel yağları parçalayıp non-invaziv olarak eritmek ve selülitli bölgeleri yok etmek için kullanılan bu teknik sayesinde ameliyat gerektiren liposuctiondan daha etkili ve kalıcı sonuçlar vermektedir. Haftada bir olmak üzere 6-10 seans uygulanması yeterli olacaktır. Bu sistemin en önemli özelliklerinden biri ise diğer sistemlerden farklı olarak hücre duvarları yırtıldığı için tekrar yağ tutmaması veya selülitlenmenin olmamasıdır. SONOSHAPE dışında hiçbir yöntemle bu etki sağlanamamaktadır.

Kullanımında uygulanacak adımlar;
 1. Hasta yatırılmalı uygulanacak bölgede çıplak tene 5 dakika titreşimli hazırlık masajı yapılmalıdır. (elle veya masaj cihazı ile)
 2. Sözü geçen bölgeye SONOSHAPE ultrason jeli sürülür. SONOSHAPE (8) titreşim grubu ile ses minimum olacak şekilde baskı ile yuvarlak dairelerle masaj yapılır.
 3. Akabinde bölgeye yine 5-10 dk. boyunca elle veya makine ile masaj yapılarak patlamış hücrelerdeki sıvılaşmış yağın lenfatik kanallara akmasının hızlanması sağlanır.
 4. SONOSHAPE ile birlikte düzenli spor ve doktor kontrolünde diyet yapılması selülit ve istenmeyen fazla yağın giderilmesi daha hızlı olacaktır.
•15/12/2010 - Dermatolog Dr. Deniz Sır - Sonoshape Uygulamaları


ULTRASON KAVİTASYON LİPOLİZ UYGULAMALARI

6 aydır kavitasyon lipoliz ile lokal zayıflama tedavisi uyguluyorum. Hastaları;

 1. Karın yağlanması
 2. Bacak-kalça yağlanması için başvuranlar olarak 2ye ayırabiliriz.


Karın yağlanması için başvuran hastaların özellikleri:

 • Göbek çevresi ortalaması 100 cm. olan
 • 15-20 yıldır kendilerini göbekli olarak tanımlayan
 • Diyet ve spora önem vermeyen kişiler


Kadın grubu hastaların özellikleri:

 • Karın çevresi ortalama 100 cm
 • Diyet ve spor yapmamış
 • 15-20 yıldır kendilerini göbekli olarak tanımlayan kişiler
 • Hipertansiyon, diabet, kalp yetmezliği, hipoglisenik sendrom gibi sistemik hastalıklardan bir veya birkaçı bir arada olan kişilerdir.


Erkek grubu hastaların özellikleri:

 • Karın çevresi ortalama 100 cm
 • Düzensiz diyet yapmış
 • Düzensiz spor yapan veya hiç spor yapmayan
 • Birkaç yıldır kendini göbekli olarak tanımlayan
 • Diabetikli veya sistematik hastalığı olmayan kişilerdir.


Karın lipolizinde:

 • Hastaların genel sağlığı ile anamnez alınır, kaydedilir.
 • Hasta iç çamaşırları ile kalacak şekilde soyunur.
 • Göbek bölgesini açıkta kalacak şekilde hasta hazırlanır.
 • Hastanın bacakları, karın bölgesi, kolları sıvazlanarak kısmen lenf drenajı uygulanır.
 • Ayakta ve/veya yatarak karın çevresi mesura ile ölçülür ve kaydedilir.
 • Ultrason jeli kullanılarak uygulamaya geçilir.
 • Yağlı bölgeler sıkıştırılarak, bastırılarak ultrason dalgaların daha alt tabakalarına ulaşması sağlanır. Bu işlem bir miktar kas gücü gerektirir.
 • Uygulama süresi 40 dakikadır.
 • Uygulamanın bitiminde hastaya tekrar lenf drenajı yapılır.
 • Tekrar ölçüm yapılır ve kaydedilir.
 • Hasta 1 hafta sonra uygulama için tekrar çağırılır.


Sonuçlar:

 • Karın bölgesinde her seansta 2-5 cm kadar incelme görüldü.
 • 40 dakikalık uygulamanın 20-30 dakika sonunda çıplak gözle karında belirgin değişiklikler gözlendi. Toparlanma yumuşama gibi.
 • Daha sonraki seanslarda yağ kalınlığının azalmasından dolayı titreşim başlığının alttaki kemik dokulara değmesi ile kısmi uygulama zorluğunun başladığı görüldü.
 • Bazı kadın hastalarda uygulama sırasında ve sonunda karın bölgesinde ağrıların olduğu gözlendi.
 • Bazı hastalar ise hafif yağlı dışkılamanın olduğunu veya sık defekasyon yaptıklarını belirtti.
 • Spor ve diyet yapmayan grupta tedavi birkaç seans sonra bırakıldığı halde önceden yağ kalığının azaldığı bölgelerde tekrar yağlanmanın olmadığı görüldü. Hastanın farklı bölgelerinden kilo aldığı görüldü. Bu, yapılan işlemin bir çeşit liposuction etkisine sebep olduğu sonucunu ortaya çıkardı.
 • Hasta memnuniyetine göre seans sayıları ortaya çıktı.
 • 3-4 seanstan sonra belirgin değişikler gözlendi. 1 bedene yakın kayıp görüldü. Bazı hastalarda 1-2 kiloluk kayıplarda oldu.


Kalça ve bacak lipolizi:

 • Hasta alt bölgesi çamaşırla kalacak şekilde soyunur.
 • Her iki bacak veya istenirse tek tek ölçüm yapılır ve kaydedilir.
 • Bacaklara kısmi bir kullanılarak ultrason uygulamaya geçilir. Bastırılarak uygulama yapılır.
 • 20 dakikadan sonra değişiklikler gözle görülür hale gelir. (Toparlanma özellikle kalça yanları gibi yağ toplanan bölgelerde incelme gibi.)
 • Uygulama süresi 40 dakikadır.
 • Uygulama bitiminde hastaya tekrar lenf drenajı uygulanır.
 • Hastaya bol su içmesi önerilir.
 • Bazı hastalarda bastırma şiddetine göre ekimoz (morarma) görülebilir, geçicidir. Kılcal damarları belirgin kişilerde daha dikkatli yapılması önerilir. Aşırı travmalardan kaçınılmalıdır.

Sonuçları: 

1. seans sonunda dramatik bir iyilik gözlenmiştir. Hatta 1. seans sonunda üst bacaklarda yağ birikimine bağlı deformasyonlar kaybolmaktadır. Hasta memnuniyeti yüksek bulunmuştur. Seans sayısı hastanın memnuniyetine göre belirlenir. Bacak ve karın uygulamaları üst bacak uygulamalarına göre daha uzun vadede sonuç vermektedir. 

Bu bir yardımcı tedavi şeklidir. Spor ve diyete yardımcı bir tedavidir. Her ne kadar düzenli spor ve diyet yapmayan hastaların memnuniyeti yüksek olsa da bu tedavinin mutlaka kombine uygulaması gerekir. 

SPOR + DİYET + KAVİTASYON LİPOLİZ
 
•24/01/2010 - Prof. Dr. Zeki Can'ın 12 Hasta Üzerinde Sonoshape Uygulamaları

ULTRASOUND LİPOLİZ
AMAÇ: Vücut konturu düzeltmesinde konvansiyonel invaziv yöntemlere göre odaklanmış non-invaziv ultrasonun etkinliğinin araştırılması...

Çalışma başka bir rahatsızlığı olmayan sağlıklı 12 hasta üzerinde yapıldı.

Uygulama bölgeleri abdomen ve uyluk bölgeleri (iç ve dış) idi. Hastalara artan sürelerde (20 dakikadan 45 dakikaya kadar) 2 ay süreyle 2 seansta uygulama yapıldı. Etkinlik yağ dokusunun kalınlığının (ultrasonik olarak) ve çevrenin metrik olarak ölçülmesiyle yapıldı. Aşırı lipolize bağlı olabilecek değişiklikleri saptamak için serum kolestrol ve trigliserid düzeylerine bakıldı.

SONUÇ: Tüm hastalarda uygulama bölgelerinde yağ dokusu kalınlığında 2 cm azalma saptandı. Vücut ağırlığında bir değişme olmadığı söylenebilir. Komplikasyona rastlanmadı. 

Odaklanmış ve odaklanmamış ultrasound arasında bir ısıtma faktörü farklılığı var. Odaklanmamış olanlarda hasar daha kalıcı... Ama uygulamaları ağrılı ve sedasyon gerekli.

Odaklanmamış ultrasound da lipolizde faydalı ama liposuction gibi invaziv bir yönteme yardımcı olarak. 

HASTALAR: 12 adet. Önce fizik muayene ve metrik ölçümler yapıldı. Tam kan sayımı karaciğer fonksiyon testleri serum lipitleri bakıldı. Hiperlipidemisi olan hastaya rastlanmadı. (Kolestrol 300 ve üzeri ile trigliserid 500 ve üzeri olanlar

Uygulama öncesi hastaların uygulama alanlarına gerginlikten kaçınıp kemik yapıların yakınlığını değiştirmemek üzere pozisyon verildi ve yağ kalınlığının 2 cm den fazla olduğu ölçümde teyid edildi.

Uygulamada uyluklara aynı seansta bilateral uygulama yapıldı. Abdomen zaten tek bölge. Kullanılan ultrason jeneratörü ve frekansı sabit tutuldu (...) Araya ultrason jeli konuldu. Uygulama alanın sınırlandırılması için bir şey düşünmeliyiz. Uygulama sonrası yağ tabakası kalınlıkları kaydedildi. Hastalara başkaca diyet yapmamaları ve işlem yapmamaları söylendi. Ama sağlıklı yaşam için motive edildiler.

Uygulamadan 1 ay sonra hastaların yağ kalınlıkları ve vücut ağırlıkları ölçüldü.

Yan etkilerin izlenmesi için de karaciğer fonksiyonları ve lipit profiline bakıldı.

12 hastanın tamamı kadındı. Yaş ortalaması 34 (21-57) idi. 6 hastaya abdominal, 6 hastaya uyluk bölgesine uygulama yapıldı. Uyluk uygulamaları bilateral yapıldı. Uygulamalardan sonra hastalar normal aktivitelerine devam ettiler.

Uygulama öncesi ortalama yağ kalınlığı 5.3 cm. Birinci uygulamadan sonra yağ tabakası kalınlığında ortalama 1.1 mm azalma oldu yani 4.2 mm. İkinci uygulamadan sonraki azalma ortalama 0.5 yani 3.7 oldu (direnç ?) Hastaların ağırlıklarında anlamlı bir değişim olmadığından bu incelmenin uygulamaya bağlı olduğunu çıkarıyoruz.

Bazı hastalarda hafif ağrılardan başka bir şikayet olmadı. Uygulama ultrason jeli ile sorunsuzdu.

Karaciğer fonksiyonlarında değişim olmadı.

Kolestrol seviyelerinde anlamlı değişiklik olmadı. Trigliserid düzeyinde de değişiklik olmadı (belki çok az anlamlı bir yükselme olabilir) bu da nobilize olan yağın normal metabolik yollardan işlenebileceğini göstermektedir diye değerlendirilebilir.

İki hastada karaciğer ultrasoundu sonucunda bir yağ depolanması görülmedi
  •21/07/2009 - Dilek Çalış
1-Sonoshapei ne sıklıkta kullanıyorsunuz?
Haftada iki kere.

2-Vücudunuzun hangi bölgelerine uyguluyorsunuz?
Karın ve mide.

3-Kaç dakikalık seanslarda uygulama yapıyorsunuz?
20şer dakikalık 3 seans.

4-Kullandığınız bölgelerle ilgili ne gibi sonuçlar aldınız?
Yağların eridiğini ve inceldiğimi hissediyorum.
•22/05/2009 - Şeyma Uludağ 1-Sonoshapei ne sıklıkta kullanıyorsunuz?
Haftada 2 kez

2-Vücudunuzun hangi bölgelerine uyguluyorsunuz?
Diz üstü, karın, üst bacağın yan ve biraz da ön yüzüne.

3-Kaç dakikalık seanslarda uygulama yapıyorsunuz?
Her bölge için 25-30 dklık uygulamalar yapmaya çalışıyorum.

4-Kullandığınız bölgelerle ilgili ne gibi sonuçlar aldınız?
Dizlerimin üstünde iyi sonuçlar aldım (üstelik çok fazla yapmamama rağmen), bacaklarımın yanlarında ise bazen uygulamanın hemen ardından süper iyileşmiş göründü...Nerdeyse hiç kalmamış gibi.

 

 

Reklam

Yorumlar

 • Bu içeriğe henüz yorum yazılmamış.

Yorum Ekle

Yorum yazarak içeriğe katkıda bulunabilirsiniz. Hemen bir yorum bırakmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz. Yorumlarınız kısa süre içerisinde denetlenerek, onaylanacak ve bu sayfada yer alacaktır. *.

 • Gönder